Artikel Volkskrant: uniform beleid GGD?

Artikel Volkskrant: uniform beleid GGD?

Toen ik het Volkskrant artikel las, dacht ik meteen terug aan de werkbezoeken die ik vanaf mijn aantreden in juni bij kinderopvang organisaties heb afgelegd. Daar kwam iedere keer aan de orde dat de de GGD in Nederland geen uniform beleid voert.
In stad X staat de GGD open voor overleg, in regio Y heerst een formele benadering. Als je adequaat wil handhaven vergt dat uiterste duidelijkheid en uniformiteit. Wij hebben eerder vandaag gepleit voor een onafhankelijk wetenschappelijk meetinstrument, dat boven de partijen staat, zoals GGD rapportages en intensieve kwaliteitszorg en controle die KO organisaties zelf verrichten.

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft zo’n meetinstrument in 2014 ontwikkeld, het verricht op basis hiervan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken met grote regelmaat onderzoek.Dat zijn diepgravende a-selecte steekproeven. In januari 2017 start het NCKO een nieuwe serie onderzoeken De publicatie in de Volkskrant heeft mij doen besluiten om een ronde tafelgesprek, met NCKO, GGD Nederland en vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale zaken en Volksgezondheid over kwaliteitsonderzoek en rapportages van de GGD, te vervroegen. Daar zullen wij ook andere partners uit de sector als BOINk bij betrekken.

Felix Rottenberg is voorzitter van Brancheorganisatie Kinderopvang

 

Door:
22 november 2016