Tariefsaanpassingen en oudercommissies

Tariefsaanpassingen en oudercommissies


Sinds april 2013 werk ik in de Kinderopvang. Wat een geweldige branche. Ik geniet dagelijks van de liefde en passie waarmee de pedagogisch medewerksters de kinderen ontwikkelen. De drive waarmee vestigingsmanagers en andere collega’s ons bedrijf elke keer weer een beetje beter maken. Het is onze kerntaak: het ontwikkelen van kinderen. En ik zeg altijd: (en waarschijnlijk vele van jullie met mij) wij kunnen alleen maar de beste zijn als we continu onze mensen ontwikkelen en daarmee onze organisatie.

Dat is wat een ieder van ons doet. En hoe mooi, het wordt ook meer en meer door de buitenwacht gezien. We werken met professionals, die naast de ouders staan om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun kinderen. Ook de overheid is tot nieuwe inzichten gekomen. Ouders gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag. Behalve extra kinderopvangtoeslag verhoogt minister Asscher de maximaal te vergoeden uur prijzen in de kinderopvang in 2017 met 4,2%.

Aan ons om in alle redelijkheid naar de tarieven te kijken en deze weer aan te passen voor het nieuwe jaar. En ja. Het gaat langzaam maar zeker beter in de kinderopvang. Voor het eerst in drie jaar gaan er meer in plaats van minder kinderen naar de opvang, nog wel altijd ruim 8% minder dan in 2011. Daardoor wordt een stijging van de vraag naar kinderopvang verwacht. Dat is een goede ontwikkeling voor de hele branche. De keerzijde is dat goede medewerkers schaars worden de komende jaren en we daar (nog) meer in moeten investeren.

Ook aan ons om de oudercommissies te informeren over de door ons voor te nemen verhoging. En hier zit wat mij betreft de spagaat & uitdaging: we vragen onze klanten toestemming voor een prijsverhoging. Ik lees op de website van Boink:

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. En daarnaast faciliteren ze de ouders met een mooie folder: Prijzen in de kinderopvang  Een brochure voor ouders en oudercommissies.

Ik weet niet hoe jullie ervaring is, ik verbaas me elke keer weer over de geëmotioneerde en verontwaardigde reacties waarop sommige OC leden denken “verhaal te kunnen halen” bij een tariefsaanpassing, alsof we ze totale onrecht aandoen. Hoe kunnen we deze emotie toch omkeren? En hoe kan Boink de ouders en oudercommissies helpen om de verbinding met ons te zoeken?

Vanmiddag had ik een voorzitter van één van de OC’s aan de lijn (we hebben er 30). Nadat ze me eerst uitvoerig had gecomplimenteerd over de kwaliteit, het niveau van de vestigingsmanager en de bijzonder lieve en geweldige leidsters die zo goed en consequent geschoold worden op onze Kindergarden academie, kwam het hoge woord eruit. Ze wilde een bijeenkomst met alle OC voorzitters, cijfers per locatie ipv de totalen van ons bedrijf en ik moest me echt realiseren dat mijn brief totaal verkeerd gevallen was bij ouders, in ieder geval de zin: “ouders gaan vanaf 2017 minder betalen voor de kinderopvang”. Ouders hebben het financieel niet breed en deze verhoging is echt de druppel. En ik weet toch ook dat Boink de OC’s adviseert om hier geen genoegen mee te nemen en heel scherp te zijn op hetgeen kinderdagverblijven voorstellen...

Na een waterval van zo’n 10 minuten over bovenstaande kreeg ik de kans om iets te zeggen. Heel eerlijk, ik was zo overdonderd dat ik niet verder kwam dan: ik begrijp de emotie niet zo goed. Je geeft aan hoe blij je bent met de kwaliteit die we bieden. Hoe blij ben je eigenlijk met de huur van je huis, met de energie rekening, de contributie van je sportschool, de premies van je verzekeringen of het brood van de bakker? En vertel me eens, hoe emotioneel reageer je als daar de prijs met 3% verhoogd wordt?

Het werd stil, en het bleef stil. En ik dacht, dan blijf ik ook maar stil. Na het leek een eeuwigheid, kwam er een reactie, een heel mooie reactie: Jeetje, ik heb me dus gewoon laten meeslepen met alle emoties. Je hebt gelijk. Ik ben zo ontzettend blij en tevreden over de zorg voor mijn zoon, laat hem elke dag met zo’n gerust hart bij jullie achter. Ik wil ook de liefste en best geschoolde leidsters. Ik geloof dat ik huiswerk te doen heb richting mijn OC leden. Dank voor dit gesprek.

In een totaal andere sfeer eindigde we ons telefoongesprek. Misschien moeten we het eens voorleggen aan Gjalt; een brochure vanuit Boink over Samen sterk: ouders, oudercommissies en kinderopvang organisaties; samen met de beste intenties. Daarmee keren we wellicht de emotie naar de realiteit van alle dag. Profit of non profit, grote of kleine speler: we willen allemaal kwaliteit leveren en rendabel zijn. Dat doet zeker het overgrote deel in alle redelijkheid, laten we ons daar aan vasthouden.

Hartelijke groet,


Nicole Krabbenborg
Algemeen Directeur Kindergarden Nederland

Door:
18 oktober 2016