Kamer Gastouderopvang is van start gegaan!

Kamer Gastouderopvang is van start gegaan!

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft niet alleen een heel nieuw bestuur maar ook een hele nieuwe inspraak mogelijkheid voor leden. Er is een kamer voor not-for-profit organisaties, voor profit organisaties maar ook een kamer voor gastouderopvang. Afgelopen donderdag, 15 september was de eerste kamerbijeenkomst voor de gastouderopvang. 

Hélène Arons en ik hebben afgesproken op het bureau van de Brancheorganisatie Kinderopvang om voor de Kamerbijeenkomst die startte om 2 uur nog even wat punten op de i te zetten. Er zijn niet veel punten te zetten, Hélène heeft deze eerste Kamerbijeenkomst en voor haar ook gelijk de laatste, goed voorbereid en samen lopen wij naar Aristo. Onderweg komen wij al veel collega’s uit de branche tegen. De opkomst is groot, bijna 40 leden hadden zich aangemeld en er waren nog veel leden gekomen die niet op de aanmeldlijst stonden. Het is duidelijk dat er onder de gastouderopvangleden behoefte is aan een eigen overlegorgaan. Wat later schuift ook onze voorzitter Felix Rottenberg aan.

Het programma is gevuld, maar niet alleen tijdens deze bijeenkomst. Er is veel werk te verzetten in de sector gastouderopvang. In het najaar start de herijking gastouderopvang. Wij hebben na de stelselherziening gastouderopvang in 2010 te maken met veel knelpunten, die wij allemaal graag opgelost zien. Permanente Educatie wordt ontwikkeld en moet ook toegankelijk zijn voor gastouders. Directe Financiering blijkt helemaal niet in de koelkast te liggen. Zo zijn er meer zaken waar wij mee aan de slag moeten.

Tijdens deze eerste Kamerbijeenkomst gastouderopvang hebben Hélène en ik het plan gepresenteerd voor de inrichting van de Kamer Gastouderopvang voor de komende 4 jaar. 

Jaarlijks worden er 2 plenaire Kamerbijeenkomsten georganiseerd waar jij als gastouderopvang lid van de Brancheorganisatie wordt bijgepraat over lopende zaken en onderwerpen. Dat kan een aparte bijeenkomst zijn zoals afgelopen donderdag, maar kan ook tijdens een ALV georganiseerd worden.

In de Kamer kan je zelf onderwerpen inbrengen, vragen stellen aan mij als bestuurslid, maar ook aan je collega’s in de branche. 

Daarnaast worden werkgroepen samengesteld voor dossiers en onderwerpen waar op dat moment aandacht aan moet besteed worden of waar wij aandacht aan willen besteden. Meest bekende zijn de herijking gastouderopvang, permanente educatie en directe financiering. Maar je kunt ook denken aan bijscholing of startkwalificatie bemiddelingsmedewerker, kindvolgsysteem in de gastouderopvang, samenwerking met het onderwijs, peuteropvang, vluchtelingenkinderen. 

De Brancheorganisatie wil nog meer een prominente proactieve rol gaan innemen en dat moet ook gaan gelden voor de gastouderopvang. Wij gaan niet afwachten wat anderen voor ons gaan bedenken, maar we komen zelf met ideeën waar iedereen enthousiast van wordt.

Hélène heeft van deze bijeenkomst al een verslag gemaakt, je kunt deze lezen op de besloten leden pagina in het dossier gastouderopvang. 

Carlien Langelaan

Bestuur Brancheorganisatie Kinderopvang

Door:
20 september 2016