Week van de Opvoeding

Week van de Opvoeding

Deze week, 3 t/m 9 oktober, is de Week van de Opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) organiseert deze week waarin het draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals. Het thema van de Week van de Opvoeding is dit jaar: ‘samen delen, samen weten’. Door kennis en ervaringen te delen komen we dichter bij elkaar. En door samen te delen weten we meer. Zie hier het bericht van het NJI.

Pedagogisch professionals spelen een belangrijke rol in het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De samenwerking tussen gezin en kinderopvang heeft dan ook invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Samenwerken met ouders doen pedagogisch professionals in de kinderopvang door hun pedagogisch handelen samen met ouders af te stemmen. Op deze manier ontstaat er voor kinderen samenhang tussen de ervaringen die zij opdoen in de leefwereld thuis en in de kinderopvang. Van belang daarbij is het bouwen aan een vertrouwensband enwederkerige relatie.

In dit kader is het boek ‘Opvoeden op het kinderdagverblijf' geschreven door Elly Singer in samenwerking met BOinK een aanrader. Ouders krijgen een overzicht van wat pedagogisch medewerkers doen op het gebied van kind ontwikkeling en pedagogisch medewerkers krijgen inzicht in het perspectief van de ouders. Dit boek is gericht op het vergroten van wederzijds begrip en het aangaan van een wederkerige relatie. Het boek is hier gratis te downloaden. 

Ook het Expertisecentrum kinderopvang heeft aandacht besteed aan de samenwerking tussen pedagogisch professionals en ouders. Op deze pagina worden de verkregen informatie, tools en handvatten gedeeld.