Subsidie voor werken aan mentale gezondheid

Subsidie voor werken aan mentale gezondheid

Je fysiek en ook mentaal fit voelen is altijd belangrijk geweest maar na twee jaar corona is dit voor de meeste mensen nog duidelijker geworden. In opdracht van de ministeries van SZW en VWS is daarom een subsidieprogramma opgericht om de mentale vitaliteit van werknemers te versterken.

In deze subsidieronde (tot 9 augustus) kunnen partijen subsidie aanvragen voor het toepassen en doorontwikkelen van innovatieve interventies in arbeidsorganisaties om organisatiebeleid gericht op mentale vitaliteit vorm te geven en te borgen voor de toekomst.

De subsidieaanvraag wordt verzorgd door ZonMw, een partij die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. De BK attendeert onze leden hier graag op maar doet zelf geen aanvraag. Subsidie aanvragen is gewoon mogelijk als individuele werkgever.

Klik hier voor meer informatie en de aanvraaglink.