BOL-stagiairs inzetbaar tijdens de zomervakantie

BOL-stagiairs inzetbaar tijdens de zomervakantie

GGD GHOR heeft vandaag aangegeven dat vanaf deze zomervakantie de BOL-stagiair ook zonder praktijkovereenkomst in de vakantie mag worden ingezet. Ook mag de mbo-student die het eerste jaar heeft afgerond, direct in de zomervakantie worden ingezet. Wel geldt een aantal aanvullende voorwaarden.

Voor de inzet op grond van artikel 9.6.3 cao van BOL’ers en hbo’ers niet-duaal in de zomer geldt:

  • De student beschikt over een inschrijving bij een opleiding voor het schooljaar waarin inzet plaatsvindt (bijvoorbeeld onderwijsovereenkomst of bewijs van inschrijving).
  • De student mag nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens de pauzes.
  • Een mbo-student die het eerste jaar heeft afgerond kan in de zomervakantie worden ingezet. Afronding van het programma blijkt bijvoorbeeld uit een overgangsbewijs naar het tweede leerjaar. Deze beperking geldt niet voor hbo niet-duaal studenten.
  • De mbo-student mag uitsluitend op de stagelocatie ingezet worden.
  • In alle gevallen is een arbeidsovereenkomst verplicht als de formatieve inzet plaatsvindt.

Ook geldt op grond van de Regling Kwaliteit Kinderopvang dat slechts 33% van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten mag bestaan uit stagiairs.
NB. de tijdelijke verruiming naar 50% voor beroepskrachten in opleiding geldt niet voor stagiairs. 

De actuele FAQ is te vinden in het ondersteuningsportal van GGD GHOR.