BK in de media: organisaties verbreken contracten wegens personeelstekort

BK in de media: organisaties verbreken contracten wegens personeelstekort

De nijpende personeelstekorten in de kinderopvang beginnen steeds grotere gevolgen te krijgen. Daarover berichtten verschillende media vandaag. Vier kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen maanden lopende contracten met ouders moeten beëindigen, omdat het hen door personeelstekorten niet lukt om de roosters rond te krijgen. 

Volgens BK-directeur Emmeline Bijlsma kunnen de problemen niet worden opgelost met kleine maatregelen. In het AD vertelt zij: “We zitten in de vergrijzing. Dus de groei is uit het arbeidspotentieel. En groeien in een sector als de kinderopvang met minder mensen kan niet, want kinderopvang is mensenwerk. Dus moet de knop om in de maatschappij. We moeten kiezen tussen kwaliteit en kwantiteit.”

“Onze suggestie aan het kabinet: maak de kinderopvang helemaal gratis voor mensen met een kleine portemonnee en kinderen in een kwetsbare positie. De rest van de ouders betaalt naar draagkracht, dan bereik je ook al je doelen. Maar het kabinet kiest nu niet. Het moet er nog aan wennen dat plannen niet meer worden beperkt door de hoeveelheid beschikbaar geld, maar de hoeveelheid beschikbare menskracht.”

Lees alle berichten 
AD: ‘Problemen kinderopvang steeds groter: al vier organisaties ontbinden contracten met ouders’

Volkskrant: ‘Vrijwel nergens is de deeltijdcultuur zo zichtbaar als in de kinderopvang’

Trouw: ‘Ouders met kinderen worden weggestuurd bij de kinderopvang. Wat is hier aan de hand?’

Nu.nl: ‘Drie kinderopvangclubs verbreken contracten met ouders om personeelstekort’

Volkskrant: 'Personeelstekorten in kinderopvang beginnen tol te eisen: contracten met ouders opgezegd in Amersfoort'