Videocollege Katrien Helmerhorst

Videocollege Katrien Helmerhorst

Wat is nou het meest optimaal voor de ontwikkeling van kinderen: thuis of op de kinderopvang? In deze video legt pedagoog Katrien Helmerhorst (Rijksuniversiteit Groningen) het uit aan ouders en geeft ze tips waar ouders op kunt letten bij het uitzoeken van een geschikte kinderopvang.

Een goed filmpje om te delen met ouders die zich oriënteren op kinderopvang. Naar aanleiding van dit filmpje kan er met ouders in gesprek gegaan worden over het bereiken van stabiliteit voor hun kind. Ook het gesprek over kwaliteit en de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers kan gevoerd worden. Een mooie kans om te vertellen over wat pedagogisch medewerkers allemaal doen op een dag!

Pedagoog Katrien Helmerhorst
Katrien Helmerhorst werkt als assistent-professor bij de eenheid Kinder- en Gezinswelzijn. Haar onderzoek richt zich op drie hoofdonderwerpen: 1) opvoedingsgedrag van (professionele) verzorgers, 2) vroege kinderdagverblijven, en 3) effectiviteit van opvoedingsinterventies. Een rode draad in haar onderzoek is het observeren van een breed scala aan opvoedingsgedragingen (bijv. sensitiviteit, uitdagend opvoedingsgedrag, mind-mindedness, taal en ontwikkelingsstimulering, ouder-kind gehechtheidsrelatie).


Videocollege Katrien Helmerhorst: wat is de meest optimale ontwikkeling van je kind? | Nieuwsberichten | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl)