50.000 extra medewerkers nodig in de kinderopvang

50.000 extra medewerkers nodig in de kinderopvang

De komende vijf jaar zijn er 32.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang. Dat blijkt uit de verkenning van ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche van Kinderopvang werkt! Vooruitkijkend naar 2031 zijn dat er 50.000.

De verkenning schetst een beeld van ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche. Gekeken wordt naar ontwikkelingen op gebied van: economie, arbeidsmarkt, politiek, klimaat, technologie, demografie en samenleving. Daarna volgt de nieuwste arbeidsmarktprognose.

Uit de prognose blijkt dat er de komende vijf jaar 32.000 extra werknemers nodig zijn.

  • 9.000 extra werknemers door een toename van het aantal baby’s;
  • 23.000 extra werknemers door het nieuwe beleid in het coalitieakkoord.

Van 2028 tot einde 2031 verwacht CBS ook nog een groei van het aantal nieuw geboren kinderen. Ook van die groep zullen ouders vaker kiezen voor kinderopvang, omdat kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wordt. In totaal zullen er eind 2031 ongeveer 50.000 extra werknemers nodig zijn.

Er worden meer studenten opgeleid voor de kinderopvang. Vooral met een mbo niveau vier opleiding. Ondanks dat de kans op werk zeer goed wordt genoemd door SBB is het aantal studenten in de  niveau drie opleiding helaas afgenomen.

Deze verkenning laat ook zien dat alleen inzetten op meer werknemers opleiden onvoldoende effect heeft. Kinderopvang werkt! pakt het personeelstekort aan door mensen te interesseren, te vinden en te binden voor de kinderopvang.

Interesseren voor werken en leren in kinderopvang
Kinderopvang werkt! zet in op het interesseren voor werken of leren in kinderopvang. Met de campagne 'Kinderopvang dankzij jou' maakt het platform het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten ze zich op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de bso. Ook werkt het platform met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Vinden en binden voor de kinderopvang
Daarnaast zoekt het platform naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelen instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waar organisaties direct mee aan de slag kunnen. Ook is het platform bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen. Met input vanuit kinderopvangorganisaties werken ze aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen.

Lees hier de volledige verkenning arbeidsmarkt kinderopvang.

 

Arbeidszaken & Cao