BK staat voor speelruimte

BK staat voor speelruimte

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan…de kinderopvang kan dat.
Jullie kunnen dat.

Samen hebben we de afgelopen jaren de kinderopvang tot meest wendbare ruggengraat van werkend Nederland gebouwd. Het is nog steeds een pittige klus maar tussen alle wetten, schotten en creatieve GGD-oordelen door, zoeken we als branche altijd naar mogelijkheden. BK noemt dat speelruimte.

Om onze kinderen voor hun toekomst net zo wendbaar te maken als jullie, hebben ze ook speelruimte nodig. Buiten de lijntjes kleuren, de buurman met een waterpistool verrassen, uit een boom vallen, onderhandelen via steen-papier-schaar: spelen is een serieuze zaak.

Spelen = leren en de kinderopvang biedt daarvoor het ultieme laboratorium. Bijna drie jaar geleden stelden de drie branchepartijen BK, BMK en BOinK hier een gezamenlijk manifest over op.

Dit inzicht is nog altijd actueel en hebben we verder uitgewerkt in een essay. Wetenschappers zijn het erover eens dat met te vroeg schools leren kinderen niet de kans krijgen om het fundament goed te leggen. Het jonge kind hoort spelend thuis in de kinderopvang en in onze branche staan honderden experts te popelen om dat spel subtiel te begeleiden en te verrijken.

Speelruimte voor jongere kinderen staat echter onder druk. Op 21 april is er in Den Haag een commissiedebat over de kinderopvang. Verschillende politieke partijen hebben aangekondigd in dat debat te willen pleiten voor meer leerdoelen in de kinderopvang. Wij lezen zelfs in een partijprogramma dat er een doorgaande ontwikkellijn moet komen met regie vanuit het ministerie van Onderwijs. Deze roep om verschoolsing strookt niet met wat wetenschappers al jaren bevestigen: kinderen bouwen zichzelf in die eerste zes jaar.

BK vindt speelruimte voor kinderen, ouders én houders zelfs zo belangrijk dat we onze uitstraling een nieuwe speelse look hebben gegeven en dit onderwerp prominent op alle agenda’s zetten.

Spelen jullie mee? Op de komende ALV van 2 juni spreken we samen met jullie en een aantal experts verder over hoe we het spelende kind in ieder van ons de ruimte gaan geven.

Veel leesplezier!

Emmeline Bijlsma
Felix Rottenberg

P.S. vind je luisteren fijner dan lezen? Klik hier voor het gesproken essay.