Record indexering van toeslagtarieven 2023 verwacht

Record indexering van toeslagtarieven 2023 verwacht

Na de marginale verhoging in 2022 met +0,5% ziet het er naar uit dat de indexering van de toeslagtarieven voor 2023 op 5,7% uitkomt. Dat heeft Bureau Buitenhek berekend op basis van de meest recente ramingen (CEP 2022) van het Centraal Planbureau. Sinds het begin van de toeslagregeling - in 2005 - is dat een recordverhoging van de toeslagtarieven. Het eerdere record van de standaardindex dateert van 2019 en bedroeg toen 4,0%.

De record indexering wordt onder andere veroorzaakt door de Coronacrisis en de effecten van de Oekraïne crisis op de inflatie. Ook de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol.

Maximum toeslagtarief 2023
De raming voor 2023 ziet er als volgt uit:
Dagopvang van € 8,50 in 2022 naar € 8,99 in 2023
Buitenschoolse opvang van € 7,31 in 2022 naar € 7,72 in 2023
Gastouderopvang van € 6,52 in 2022 naar € 6,74* in 2023 (*inclusief korting € 0,15 voor intensivering toezicht)

Uiterlijk in augustus 2022 wordt het definitieve besluit over de toeslagtarieven 2023 verwacht.

Bron: Bureau Buitenhek