Quarantaine-advies voor kinderopvangpersoneel

Quarantaine-advies voor kinderopvangpersoneel

Vrijdag 24 december is het meest recente Protocol Kinderopvang beschikbaar gesteld. In dat protocol staan een aantal nieuwe uitgangspunten voor quarantaine bij besmetting, namelijk:

  • Er wordt géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. Dit geldt voor contacten in de privésfeer.
  • (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

Afgelopen dinsdag 28 december is door het ministerie van SZW een aanvullende paragraaf gepresenteerd n.a.v. het OMT-advies. We merken dat deze paragraaf voor verwarring zorgt. Dat komt deels omdat deze tekst nog niet in het protocol staat en tot nu toe werd verwezen naar het GGD-scholenteam. En er is ook zorg over de gevolgen van deze maatregel.

Wij hebben hierover contact gezocht met het ministerie van SZW en zullen zorgen dat het protocol z.s.m. wordt aangepast naar deze nieuwe regel. Daarin zal onderscheid gemaakt worden tussen een situatie met 1 of 2 besmettingen en een situatie van 3 besmettingen of meer. Het nieuwe protocol zal begin volgende week gepubliceerd worden, inclusief eventuele wijzigingen die voortkomen uit het OMT-advies van 3 januari. 

We begrijpen dat jullie deze nieuwe maatregel liever niet opgenomen zouden willen hebben in het protocol en dat het door de coulanceregeling in sommige gevallen ook moeilijk uitvoerbaar is. We geven deze signalen door maar benadrukken dat wij als brancheorganisatie het OMT-advies niet kunnen wijzigen. Op basis van dit advies heeft het kabinet een duidelijke keus gemaakt. Het ministerie van SZW zorgt samen met branchepartijen BK, BMK en BOinK alleen voor de vertaling van zo’n besluit in het protocol.

Ons advies is daarom: zijn er meerdere besmettingen en twijfel je als houder wat te doen? Bel het GGD-scholenteam.

Coronavirus