Dankzij BK schadevergoeding voor van de weg halen Stint

Dankzij BK schadevergoeding voor van de weg halen Stint

Vandaag heeft de Raad van State haar uitspraak gedaan over de Stint-zaak. De Brancheorganisatie Kinderopvang ging namens 170 kinderopvangorganisaties in beroep tegen het besluit van de Minister om de Stint te schorsen, vervolgens definitief van de weg te halen, en dit ook nog eens te doen zonder enige vorm van compensatie. De Rechtbank had BK eerder dit jaar in het gelijk gesteld, maar de Minister ging in hoger beroep. Nu is de uitspraak van de Raad van State bekend: Kinderopvangorganisaties en de fabrikant van de Stint hebben recht op een schadevergoeding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK is tevreden met dit resultaat dat wij door onze jarenlange inspanningen hebben kunnen bereiken voor onze leden.

Reactie Brancheorganisatie Kinderopvang op de uitspraak
De Brancheorganisatie Kinderopvang is tevreden met de uitspraak van de Raad van State. Emmeline Bijlsma, directeur: “De Raad van State heeft ons gelijk gegeven. Ze bevestigt wat de Minister zelf ook al in de Tweede Kamer zei: de Minister heeft fouten gemaakt bij de toelating van de Stint. Er waren onduidelijkheden bij de technische keuring. Dat de Minister de Stint daarom bij nader inzien van de weg wilde halen is haar recht. Maar ze had wel meteen moeten toegeven dat de fout bij haar lag. En ze kan dat natuurlijk niet doen zonder ons daarvoor te compenseren. Want wij, de gebruikers, konden immers niet weten dat de Minister die fouten had gemaakt. Wij mochten erop vertrouwen dat de zij haar werk goed had gedaan”. 

De Brancheorganisatie vindt ook dat er ‘zo snel mogelijk’ met de minister om tafel moet worden gegaan om het nu goed af te handelen. “De Raad van State doet een vrij indringende oproep aan de Minister om snel met ons in gesprek te gaan om tot een minnelijke regeling te komen. Deze oproep onderschrijven wij. Na drie jaar willen we hier graag een punt achter zetten”. Het Ministerie geeft in een reactie aan dat zij de oproep van de Raad van State ter harte zal nemen. 

Lichte of zware Stints 
Over één onderdeel van de uitspraak is de Brancheorganisatie niet tevreden. Dat gaat om het verschil dat de Raad van State maakt tussen de lichte en de zware Stints. De minister heeft onderscheid gemaakt tussen deze twee varianten. Bijlsma: “Wij hebben dat onderscheid altijd gezien als een formalistisch, juridisch trucje waarmee de Minister probeerde om onze sector buiten spel te zetten. De rechtbank steunde ons daarin en was van mening dat alle Stints tot de weg waren toegelaten. Jammer genoeg kiest de Raad van State weer wat meer de kant van de Minister. Het feit dat Rechtbank en Raad van State hierover van mening verschillen toont in ieder geval aan dat de regelgeving niet duidelijk was. Het had de Raad van State gesierd als ze dit duidelijker had benoemd. Gelukkig zegt de Raad van State wel tegen de Minister: dit was een slimme juridische truc, we roepen je echter op om hier niet juridisch naar te kijken, maar te kijken naar de feitelijke schade die jouw handelen teweeg heeft gebracht. En dat is dan weer winst”.

Schadevergoeding
Volgens Emmeline Bijlsma bedraagt de schade per Stint ruwweg zo’n 20.000 euro. Dat is € 10.000 voor het voertuig dat ineens niet meer kon worden gebruikt, en € 10.000 voor alle kosten die kinderopvangorganisaties hebben moeten maken voor vervangend vervoer. Denk aan het langdurig huren van busjes, het gebruik maken van taxi’s en de extra inzet van personeel die daarvoor nodig was. Voor de 170 organisaties namens wie BK naar de rechter stapte zal dat dus neerkomen op zo’n 15 tot 20 miljoen euro.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Personenvervoer