Definitief format voor plan houder

Definitief format voor plan houder

Op verzoek is het format openbaar toegankelijk gemaakt.


Vrijdag d.d. 10-12-21 hebben wij de concept documenten gepubliceerd die een houder kan gebruiken om een plan te maken waarin hij aangeeft hoe in situaties van personeelstekort gehandeld wordt, wat kan leiden tot het toepassen van verzachtende omstandigheden en overmacht door de toezichthouder. We hebben afgelopen dinsdag onze overleggen met de andere branchepartijen afgerond en kunnen nu de definitieve documenten aan u presenteren.

We hebben een format gemaakt waarmee het plan kan worden opgesteld. Omdat het format kort en bondig is, hebben we ook een toelichting geschreven die meer verhalend beschrijft welke stappen en overwegingen een houder kan volgen om tot verantwoorde keuzes te komen. Het format en de toelichting zijn slechts suggesties. Iedere houder kan zijn eigen invulling eraan geven. In de documenten hebben we de grootste aanpassingen ten opzichte van de eerdere concepten geel gearceerd. 

Arbeidszaken & Cao Coronavirus