Zelftesten in de kinderopvang

Zelftesten in de kinderopvang

Dit voorjaar ontvingen kinderopvangorganisaties van het Ministerie van SZW (kosteloos) zelftesten voor het coronavirus. Hiermee konden kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf twee keer per week vrijwillig preventief testen. Het onderzoeksbureau Oberon heeft vervolgens (samen met het Kohnstamm Instituut) een onderzoek naar dit ‘Traject zelftesten in de kinderopvang en het onderwijs’ uitgevoerd. Het preventief zelftesten in de kinderopvang bleek goed te werken.

Wachten op nieuwe richtlijnen mbt zelftesten

Voor medewerkers in kinderopvang en onderwijs die niet gevaccineerd zijn, is het advies dit te blijven doen. Tot nu is de stelregel dat je een zelftest gebruikt zonder corona-gerelateerde klachten. Vanwege de drukte bij de GGD gaan de regels met betrekking tot zelftesten (zeer waarschijnlijk) veranderen en wordt het zelftestbeleid uitgebreid (NB: dit verandert niets aan de quarantaineregels). Wanneer de nieuwe richtlijnen helder zijn, zullen we dit communiceren en zal het protocol kinderopvang hierop worden aangepast.

Geen levering van zelftesten door de overheid
Regelmatig komt bij BK de vraag binnen of de levering van zelftesten aan de kinderopvang opnieuw gaat komen. Vooralsnog zal dit niet nog een keer gebeuren vanuit de overheid. Het ministerie van SZW heeft na het traject besloten niet net als onderwijs opnieuw zelftesten te leveren, omdat zij optimistisch waren over het percentage gevaccineerden en omdat de zelftesten relatief eenvoudig zelf aan te schaffen zijn.

Omdat wij pleiten voor een gelijke behandeling van kinderopvang en onderwijs hebben wij bij SZW aangegeven dit jammer te vinden. Wij hebben afgelopen week bij het ministerie van SZW aangedrongen op een herhaling van dit zelftesttraject, vanwege de stijging in het aantal besmettingen en de op handen zijn de wijzigingen in het zelftestbeleid.

Het ministerie van SZW heeft laten weten dit verzoek in het vizier te hebben. We hebben nog geen duidelijkheid of er opnieuw zelftesten zullen worden geleverd. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanschaf zelftesten
De zelftesten zijn op veel plekken te verkrijgen. Het is bij het maken van een keuze wijsheid om na te gaan of de zelftesten goedgekeurd zijn door het RIVM.

Coronavirus