eHerkenning van het Personenregister Kinderopvang (PKR)naar betrouwbaarheidsniveau 3

eHerkenning van het Personenregister Kinderopvang (PKR)naar betrouwbaarheidsniveau 3

De Wet Digitale Overheid regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten en daarmee ook de toegang tot het PKR. Door een aanpassing in de wet hebben houders vanaf 1 maart 2022 eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig.

Houders hebben onlangs hierover van DUO een brief met een toelichting ontvangen. Houders moeten bij hun eHerkenningsleverancier tegen extra kosten een upgrade aanvragen. Doe dit tijdig voor 1 maart 2022 om niet in de problemen te komen met het digitaal aanvragen en koppelen van de VOG!  

Download de brief ‘Verhogen beveiligingsniveau van uw eHerkenning’. Hierin meer informatie over de overstap naar eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3.

Arbeidszaken & Cao