Nieuwsbericht

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & Corona (versie 25 september)

Het kabinet heeft besloten dat per 25 september 2021 de anderhalve meter-regel wordt losgelaten. De gezamenlijke branchepartijen hebben met het ministerie van SZW het protocol kinderopvang aangepast conform de nieuwe versoepelingen.

De richtlijnen voor personeelsleden/gastouders die zwanger zijn, zijn vooralsnog niet aangepast. Zwangere medewerkers blijven dus vanaf week 28 alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. De richtlijn is er ter bescherming van de zwangere werknemers en het ongeboren kind, om het risico dat zij lopen. Dit betekent dat een werknemer niet verplicht kan worden na 28 weken nog op de groep te werken.

De branchepartijen blijven in gesprek met het Ministerie van SZW hierover, en in het bijzonder over het eventuele onderscheid tussen wel of niet-gevaccineerde zwangere medewerkers.

Met betrekking tot de risicogroepen blijft het advies om in overleg met de bedrijfsarts tot ander werk te komen. Voor de risicogroepen wordt de 1,5 meter nog steeds als veilige afstand gezien.

Download hier:
Het protocol met arcering van de wijzigingen.
Het protocol zonder arceringen.

Coronavirus