Integrale tekst cao Kinderopvang 2021-2022 plus salarisschalen en functieboek

Integrale tekst cao Kinderopvang 2021-2022 plus salarisschalen en functieboek

In navolging op onze eerdere berichtgeving publiceren we hierbij alle finale documenten die betrekking hebben op de nieuwe cao. Op 24 juni 2021 heeft BK samen met BMK en CNV een akkoord bereikt over een nieuwe cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Naast salarisverhogingen zijn afspraken gemaakt over het verhogen van de niet-groepsgebonden uren, het beperken van het maximale saldo van plus- en min-uren in de jaarurensystematiek en een duidelijke omschrijving wanneer medewerkers ingeroosterd kunnen worden.

Vandaag, donderdag 1 juli 2021, gaat de nieuwe cao Kinderopvang 2021-2022 gelden voor alle organisaties (dus ook medewerkers die lid zijn van de FNV) die bij de twee brancheverenigingen (BK&BMK) zijn aangesloten.

Voor de cao Kinderopvang 2021-2022 is algemeenverbindendverklaring aangevraagd. Vanaf het moment dat de cao algemeen verbindend is, geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in de branche kinderopvang.

Alle onderstaande documenten met informatie over de nieuwe cao vind je in de hieronder en online: website FCB.

Cao Kinderopvang 2021-2022 (per 1 juli 2021)

 

Arbeidszaken & Cao Cao Kinderopvang