Nieuwsbericht

Quickscan mei 2021: Personeelstekort kinderopvang weer gestegen

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties een tekort heeft aan personeel. Dit is een toename van twintig procent sinds februari dit jaar. In de bso heeft 70 procent een tekort. De personeelstekorten zijn het grootst in Amsterdam en de Randstad, maar komen voor in alle regio’s. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Te weinig beschikbare kandidaten, ziekteverzuim en uitstroom worden genoemd als reden.

De ondervraagde werkgevers hebben ook aangegeven wat hun verwachtingen zijn voor de arbeidsmarkt in hun regio in de komende drie maanden. Uit de antwoorden ontstaat het volgende beeld:

De algemene indruk is dat kinderopvangorganisaties op grote schaal krapte verwachten voor de toekomst en dat een deel van de organisaties verwacht dat deze krapte toeneemt.

Het overgrote deel verwacht stabilisatie, groei en/of een toenemend tekort aan personeel. Enkele organisaties hopen op een toename van personeel omdat na de zomer weer afgestudeerden de arbeidsmarkt op komen.

13 procent van de organisaties geeft aan niet te weten wat de ontwikkelingen zullen zijn, of dat het ‘koffiedik kijken’ is.

Voor meer gedetailleerde informatie zie het rapport  Quickscan Kinderopvang - mei 2021, zie het rapport.

En ook de berichtgeving op de site van Kinderopvang Werkt!

Arbeidszaken & Cao