Gemeenteraadsverkiezingen en onze gezamenlijke lobby

25 mei 2021

Gemeenteraadsverkiezingen en onze gezamenlijke lobby

Is de belangrijke rol en de meerwaarde van de kinderopvang bij al onze lokale stakeholders bekend? Hebben we een goede relatie met de gemeenteraad? Benutten we alle lokale mogelijkheden? Boeiende vragen met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht.

Gemeenten hebben vanouds een belangrijke taak t.a.v. de Peuteropvang maar ook steeds meer t.a.v. armoedebeleid, gezondheidsvraagstukken, leefbaarheid en spreiding van voorzieningen. Vraagstukken waar de kinderopvang bij uitstek een goede partner in kan zijn.

Hoe zorgen we ervoor dat we lokaal goed zichtbaar zijn bij de gemeenteraden zodat ook onze organisaties hier profijt van hebben? We hebben een mooie kans voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Dat klinkt ver weg maar de lokale verkiezingsprogramma’s worden nu al geschreven.

Kortom: De BK wil de leden zo goed mogelijk inspireren en faciliteren om de lokale lobby zo goed mogelijk te organiseren. We gaan de kennis delen van ervaren raadsleden, wethouders en gemeentelijke beleidsmedewerkers om de soms specifieke do’s en don’ts vanuit ervaren stakeholders te leren kennen.

De komende periode zullen we verschillende acties uitzetten. We starten met een webinar op maandag 28 juni 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Vanuit het bestuur zal Lenie van der Werf deze webinar samen met Asja Godthelp, adjunct-directeur van de BK leiden. Voor dit webinar hebben wij een paar interessante sprekers uitgenodigd om met ons het belang van deze verkiezingen maar ook de kansen en mogelijkheden met ons te bespreken. Houd onze site in de gaten, binnenkort volgt meer nieuws en reserveer vast de datum in je agenda.

Het komend jaar kunnen leden gebruik maken van onze gereedschapskist met veel praktische tips voor de gemeenteraadsverkiezingen. Denk daarbij aan een voorbeeldbrief, een overzicht van de politieke partijen en hun visie op kinderopvang, een advies voor werkbezoeken etc.

Wij nodigen jullie van harte uit om de komende maanden actief mee te denken en deel te nemen aan de activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Suggesties zijn van harte welkom!

Lenie van der Werf
Asja Godthelp

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving