Reactie BK Internetconsultatie Tarieven 2022: ‘Toegankelijkheid onder druk’

Reactie BK Internetconsultatie Tarieven 2022: ‘Toegankelijkheid onder druk’

Voor de toeslagtarieven 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het conceptbesluit weer ter internetconsultatie voorgelegd. Het conceptbesluit heeft betrekking op twee zaken: de maximum vergoede uurtarieven van 2022 en het verruimen van de gewerkte urennorm voor de BSO. Als BK maken we ons zorgen om de toenemende druk op de toegankelijkheid van de kinderopvang.

De urennorm van gewerkte uren voor de BSO wordt verruimd, vooral om ouders die buiten ‘reguliere werktijden’ beter te faciliteren en drempels weg te nemen om hun kinderen naar de BSO te laten gaan. Dat vinden wij als BK natuurlijk op zichzelf een goed idee, maar om dit te financieren wordt er binnen de toeslagpercentages zelf “geld opgehaald”, oftewel, de toeslagpercentages voor ouders gaan evenredig verdeeld naar beneden. Hierdoor neemt het deel eigen bijdrage voor ouders toe, en wij zien daarin een risico voor vraaguitval. De minister ziet dat niet zo, dus hebben wij gevraagd of dit met onderzoek en cijfers gestaafd kan worden.

Het ministerie is voornemens ook in 2022 de maximum uurtarieven alleen de indexeren (en dus niet verder dan dat te verhogen). Wij zetten onze vraagtekens bij het toenemend uiteenlopen van de maximum uurtarieven die de overheid hanteert en de tarieven in de praktijk. Uit onderzoek van Buitenhek in 2019 bleek al dat slechts 13% van de BSO’s en 35% van de Dagopvang kan draaien op of onder het maximum uurtarief. Dit terwijl bij de invoering van de Wet Kinderopvang het uitgangspunt was dat dit 80% zou zijn.

Lees onze hele reactie hier.

Politiek & Wetgeving