Nieuwsbericht

Nieuwe versie protocol kinderopvang (versie 8-2-2021)

Het protocol kinderopvang is, door de gezamenlijke brancheorganisaties kinderopvang in samenwerking met SZW, aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn op het aangepaste ‘snottebellenbeleid’ en daarbij komend het testen voor kinderen. Daarnaast hebben we de info over voorrang met testen toegevoegd. De aanvullende maatregelen moeten ervoor zorgen dat verspreiding op kinderdagverblijven, gastouderopvang en buitenschoolse opvang tegen wordt gegaan. 

Download hier de versie met geel gearceerd de wijzigingen t.o.v. de vorige versie.
Download hier de "blanco" versie.

Coronavirus