Stappenplan bij een positieve Coronatest op een locatie

Stappenplan bij een positieve Coronatest op een locatie

In het protocol Kinderopvang en COVID-19 is opgenomen dat een houder per locatie een stappenplan of handelingsperspectief opstelt. De gezamenlijke branchepartijen hebben in samenspraak met SZW een algemeen format gemaakt voor dit stappenplan. Houders kunnen het format naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken in hun communicatie.  

In stappenplan staat beschreven hoe een houder communiceert met ouders en medewerkers bij een positieve besmetting van een medewerker of kind. Tevens informeert de houder de GGD t.b.v. het Bron en Contact Onderzoek (BCO). De GGD zal het BCO uitvoeren. Medewerkers en ouders hebben recht op privacy. Voor het doorgeven van contactgegevens aan de GGD heb je toestemming nodig van de individuele medewerker en ouder. Vraag vooraf toestemming voor het delen van de contactgegevens. Dit voorkomt onnodig tijdverlies bij een BCO. 

Download hier het Handelingsperspectief (Stappenplan)
Download hier de Informatiebrief Ouders
Download hier de Informatiebrief Medewerkers
Download hier het Overzicht Categorie 2 Contacten

Coronavirus