Overzicht Taaleis 3F

Overzicht Taaleis 3F

Het Overzicht Taaleis 3F is geactualiseerd. Hierin staat op welke manier je kunt aantonen dat je medewerker over het vereiste taalniveau beschikt. De taaleisen én de aantoonbaarheid ervan verschillen voor de reguliere kinderopvang en de voorschoolse educatie. In het overzicht staat dit overzichtelijk naast elkaar.

De actualisatie was nodig omdat de invoering voor de taaleis door de wetgever is uitgesteld naar 1 januari 2025 (was 2023). Daarnaast hebben cao-partijen onlangs besloten dat diploma’s van Nederlandse opleidingen in het buitenland onder bepaalde voorwaarden volstaan voor het werken in de reguliere kinderopvang. De aantoonbaarheidseisen voor de VE zijn ongewijzigd.

Ook de Factsheet Taaleis 3F (IKK) is geactualiseerd. De Factsheet bevat feitelijke informatie over wat de taaleis inhoudt. Als handreiking voor werkgevers staan er ook tips en voorbeelden in over de implementatie en de borging. De Factsheet is voor leden beschikbaar achter de inlog. Deze is te vinden in het dossier IKK onder de documenten.

Download het Overzicht Taaleis 3F.

Voor- en Vroegschoolse Educatie IKK