Nieuwsbericht

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang

Sinds de eerste versie van het protocol kinderopvang in het voorjaar van 2020 zijn er veel wijzigingen in de oorspronkelijke tekst aangebracht. Het protocol is daarmee meer dan 11 pagina's dik geworden en niet altijd even goed leesbaar. We zijn daarom met een stofkam door de tekst gegaan en hebben een nieuwe, beter leesbare versie van het protocol 2.0 gemaakt. Inhoudelijk is er niets gewijzigd t.o.v. de eerdere versies.

Wel hebben we weer nieuwe inzichten van het RIVM in het protocol opgenomen. De belangrijkste verandering is het aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. In de versie d.d. 7 januari 2021 is met geel gearceerd welke aanvullingen er zijn gedaan.

Download hier het Protocol Kinderopvang met arceringen.
Download hier de schone versie van het Protocol Kinderopvang in pdf.

Coronavirus