Gesprekken over nieuwe cao Kinderopvang starten in februari 2021

09 december 2020

Gesprekken over nieuwe cao Kinderopvang starten in februari 2021

De huidige cao loopt tot 1 juli 2021. Ter voorbereiding op een nieuwe cao voor de periode vanaf juli 2021, zal op 8 februari 2021 het officiële overleg tussen de werknemersorganisaties, BK en BMK starten. FCB zal het overlegproces zoals altijd faciliteren.

Vanuit de BK hebben wij onlangs een cao-enquête aan alle leden verstuurd met als doel input op te halen m.b.t. de huidige financiële en economische situatie en daarnaast de mogelijkheden, wensen en ideeën over (onderdelen van) de cao in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van de enquête geeft de Adviesraad Arbeidszaken, waarin een tiental leden zitting heeft, een advies aan het BK Bestuur. Op basis hiervan kan het bestuur het voorstel bepalen dat aangeboden zal worden aan de werknemersorganisaties. In januari zal de BK haar voorstel afstemmen met de BMK, met de nadrukkelijke intentie om tot een gezamenlijk voorstel te komen voor de werknemersorganisaties. Zodra het finale voorstel bepaald is zal dit met alle leden worden gedeeld.

Namens de BK zal de volgende delegatie het gesprek aangaan met de werknemersorganisaties:

  • Petra de Bruijn - extern adviseur (woordvoerder en hoofdonderhandelaar)
  • Elly van de Wetering - SKG (onderhandelaar)
  • Ramon Rikken - Kinderopvang Bloem (onderhandelaar en voorzitter van de ‘CAO-tafel’)
  • Judith Willems - HumanKind (onderhandelaar)
  • Vacature (jurist en toehoorder)
Gerelateerde dossiers Cao Kinderopvang