Nieuw Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19

Nieuw Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19

Dit document is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie over onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector. 

De informatie is gebaseerd op het Servicedocument funderend onderwijs – Covid 19* (OCW). De BMK en de BK hebben dit document opgesteld in afstemming met het Ministerie van SZW, Directie Kinderopvang.

Download hier het nieuwe Informatiedocument Kinderopvang COVID-19.

Coronavirus