Richtlijnen SZW en OCW voor noodopvang na 11 mei

08 mei 2020

Richtlijnen SZW en OCW voor noodopvang na 11 mei
#BKnieuws

Vrijdag hebben de ministeries van SZW en OCW hun lijn voor de noodopvang met branchepartijen BK en BMK gedeeld. Deze lijn is bedoeld om de inrichting van de noodopvang vanaf 11 mei te verduidelijken.

Het document van SZW en OCW gaat in op onder meer de definitie van noodopvang, wie ervoor in aanmerking (blijven) komen, maar ook wanneer er sprake is van noodopvang bij de dagopvang en bij de bso. Daarnaast is er specifieke aandacht voor kinderen in kwetsbare posities en wanneer zij gebruik kunnen maken van de noodopvang.

Financiering van de 24-uurs noodopvang
Belangrijk punt van aandacht zijn de kosten en financiering van de noodopvang. De gemeenten krijgen van de overheid middelen om de 24-uurs noodopvang te realiseren. Wanneer noodopvang overdag binnen bestaande groepen gerealiseerd kan worden, zal dat nog steeds ‘om niet’ gebeuren, zo is het uitgangspunt. Moeten kinderopvangorganisaties echter extra personeel of groepen inzetten om noodopvang uit te voeren, dan dient er met de gemeente te worden overlegd voor een passende oplossing. Ouders betalen geen extra kosten voor noodopvang.

Een ander punt van aandacht in de lijn van SZW en OCW is de route voor knelpunten die ontstaan in de noodopvang door een onbalans in vraag en aanbod. Deze route bestaat uit vier fasen die gevolgd kunnen worden om tot oplossingen te komen.

Download hier de ‘Lijn Noodopvang SZW en OCW’.

Gerelateerde dossiers Coronavirus