Vergoeding eigen bijdrage ouders na 11 mei

Vergoeding eigen bijdrage ouders na 11 mei
#BKinactie

Vergoeding tot maximum uurtarief

De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang (0-4 jaar), bso en gastouderopvang tot het maximum uurtarief ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Vergoeding boven het maximum uurtarief

  • Kdv en gastouderopvang

De vergoeding van de eigen bijdrage van ouders boven het maximaal uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang vervalt per 11 mei. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open.

  • Bso

In principe vervalt deze boven-fiscale vergoeding ook voor ouders met kinderen in de bso per 11 mei.

Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan kan de ondernemer - op verzoek van de ouder - besluiten de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug te betalen.

Coronavirus