Compensatie kosten kinderopvang wordt in juni/juli direct aan ouders overgemaakt

Compensatie kosten kinderopvang wordt in juni/juli direct aan ouders overgemaakt
#BKinactie

De afgelopen weken is er door de samenwerkende branchepartijen, BK, BMK en BOinK (en voor de gastouderopvang ook VGOB en Nysa), intensief overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere partijen om tot een compensatieregeling te komen die ouders en kinderopvangorganisaties zo goed mogelijk compenseert tijdens de sluitingsperiode van de kinderopvang.

Uitvoering regeling door SVB en Belastingdienst/Toeslagen
Zojuist is de Kamerbrief gepubliceerd waarin Staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de compensatieregeling op hoofdlijnen beschrijft. De compensatieregeling zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk. Ouders hoeven niets te doen om hun compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang nog enkele weken langer zal duren. De eenmalige uitkering zal dan betrekking hebben op deze langere periode. De betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli.

Kinderopvang bewijst een sterke, flexibele sector te zijn met een groot innovatief vermogen
In de Kamerbrief noemt de staatssecretaris expliciet dat de kinderopvangsector deze afgelopen periode heeft bewezen een sterke, flexibele sector te zijn, met een groot innovatief vermogen. De overheid pakt haar rol en compenseert de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief. Een ruimhartige regeling waar de overheid ongeveer € 175 miljoen voor reserveert. Van de ondernemers wordt gevraagd om het deel boven het maximum uurtarief te compenseren; daarmee pakt de kinderopvangsector ook haar rol.

Het is van belang voor het behoud van vertrouwen van ouders en de overheid, dat kinderopvangorganisaties nu laten weten dat zij de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief  terugbetalen aan ouders. We verwachten, en vragen met klem om dit deel van de compensatie zo snel mogelijk aan de ouders te compenseren.

In een brief aan onze ondernemers danken wij alle kinderopvangorganisaties voor hun enorme inzet de afgelopen periode om ouders in cruciale beroepen te ondersteunen door verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat het erop aan komt! Als we de regeling tot een goede uitvoer brengen dan kunnen we uiteindelijk terugkijken op een periode waarin de sector heeft laten zien waar zij voor staat: ondernemerschap waarin tevens invulling wordt gegeven aan een maatschappelijk opgave; de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie over de compensatieregeling
De uitvoering van de compensatie voor de dagopvang,  de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang hebben we beschreven in de twee notities:

Kinderopvangorganisaties kunnen gebruik maken van twee voorbeeldbrieven ouders die aan ouders gestuurd kunnen worden om hen te informeren over de regeling. Doelgroep ouders die wel of niet gebruik maken van kinderopvangtoeslag en de doelgroep ouders die gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling.

FAQ Ondernemers: een overzicht van veelgestelde vragen van kinderopvangorganisaties over de compensatieregeling. We zullen dit document aanvullen met nieuwe vragen/antwoorden die we krijgen. Lees de FAQ hier.

FAQ Ouders
Dit is een overzicht van veelgestelde vragen van ouders over de compensatieregeling. We zullen dit document aanvullen met nieuwe vragen/antwoorden die we krijgen. Lees de FAQ hier.

Coronavirus