Noodopvang meivakantie: scholen en kinderopvang gezamenlijk verantwoordelijk

Noodopvang meivakantie: scholen en kinderopvang gezamenlijk verantwoordelijk
#BKinactie

We dragen met elkaar, onderwijs en kinderopvang, gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. De gemeenten hebben daarin een coördinerende rol.

De aankomende meivakantie leidde bij een groot aantal kinderopvangorganisaties tot vragen over de organisatie van de noodopvang. Dit vraagstuk speelt vooral bij een eventuele samenloop vanaf 29 april van:

  • de openstelling van de reguliere kinderopvang; en
  • de vakantieopvang die wordt geboden in verband met de meivakantie; en
  • een continuering van de noodopvang.

Na overleg met alle betrokken partijen – onderwijs, kinderopvang, gemeenten en ouderorganisaties – is nu duidelijk dat de noodopvang een verantwoordelijkheid blijft van alle partijen. We dragen binnen het huidige regime, met de regiefunctie van de gemeenten, als primair onderwijs en kinderopvang gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. De noodopvang voor kwetsbare kinderen die in een onveilige situatie verkeren wordt ook in deze periode voortgezet.

Bij knelpunten zullen onderwijs en kinderopvang gezamenlijk zoeken naar oplossingen, waarbij de gemeente coördineert. Dit kan maatwerk per regio zijn. Het belang van kinderen en hun ouders staat hierbij voorop.

Coronavirus