Nieuwsbericht

LKK 2020 van start!

De voorlopig laatste meting voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2020 is gestart. In de afgelopen periode hebben 64 organisaties voor kinderdagopvang, 64 voor kortdurende peuteropvang, 64 organisaties voor buitenschoolse opvang en 480 gastouders per mail een uitnodigingsverzoek gekregen.

Wij hebben, samen met BMK en VGOB, een ondertekende aanbevelingsbrief gestuurd aan gastouders. Graag willen wij al onze leden oproepen om, indien jullie of aangesloten gastouders een uitnodiging hebben ontvangen, deel te nemen aan dit onderzoek. De COROP-gebieden (regio’s) waarin onderzoek wordt gedaan zijn: Noord-Limburg, Noordoost-Noord-Brabant, Zuidoost-Zuid-Holland, Oost-Zuid-Holland, Gooi- en Vechtstreek, Zuidwest-Overijssel, Zuidoost-Drenthe en Overig Groningen.

Beleid & Kwaliteit