Nieuwsbericht

Vaccinatie is geen taak van de kinderopvang

We zeiden het al eerder: de overheid is aan zet. Aankomende donderdag, 6 februari, debatteert de Tweede Kamer verder over het voorstel van D66 om het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang mogelijk te maken. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in een eerder stadium, net als de Raad van State, haar zorgen geuit over dit voorstel.

De BK heeft samen opgetrokken met jeugdartsen voor ons pleidooi richting de Tweede Kamer. Wij vinden dat de volksgezondheid primair een overheidstaak is en die moet ook vooral daar blijven. Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van onze kinderen, met alle gevolgen van dien. Jeugdartsen en de BK vrezen dat juist door dit voorstel zogenoemde infectiehaarden op kinderdagverblijven (in gebieden) met een lage (<95%) vaccinatiegraad ontstaan.

Nuttige aanvullende maatregelen
Vorige week heeft staatssecretaris Blokhuis van VWS een Kamerbrief gestuurd met daarin onder andere de resultaten van het onderzoek van het Nivel en Amsterdam UMC waar de BK, BOinK en de AJN (Jeugdartsen Nederland) aan deelgenomen hebben. Dit onderzoek richt zich op mogelijke aanvullende maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen.

De conclusie van de onderzoekers is dat maatregelen voor het verbeteren van communicatie en kennisbevordering de meeste kans van slagen hebben. Winst valt bijvoorbeeld te halen door de communicatie meer af te stemmen op de verschillende doelgroepen. De onderzoekers zien verplichtende of financiële maatregelen als minder effectief voor de Nederlandse context.

Kabinetsreactie ‘Prikken voor Elkaar’
Staatssecretaris Blokhuis zal samen met staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, dit voorjaar komen met een kabinetsreactie op het rapport ‘Prikken voor Elkaar’. Daarin zullen de aanbeveling van het Nivel en Amsterdam UMC meegenomen worden. Daarbij heeft het RIVM volgens minister Blokhuis aangegeven dat, op basis van voorlopige cijfers, er geen verdere afname van de vaccinatiegraad te zien is bij jonge kinderen.

Gezien bovenstaande blijven wij van mening dat het wetsvoorstel van D66 momenteel niet passend is en zelfs contraproductief zou kunnen werken.