Informatie over de Arbeidsmarkt Kinderopvang op website AZW

Informatie over de Arbeidsmarkt Kinderopvang op website AZW

Het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang is één van de opdrachtgevers voor het “Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn” (AZW)*. Zeer recent is de vernieuwde website van het AZW programma gelanceerd. De website bevat een schat aan informatie, ook over de sector Kinderopvang!

Het doel van het onderzoeksprogramma van AZW is om partijen in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze informatie en de analyse ervan is van belang voor het arbeidsmarktplatform, omdat daarmee oplossingsstrategieën ontwikkeld kunnen worden voor de aanpak van knelpunten die zich (kunnen) voordoen op de arbeidsmarkt. Maar ook voor de werkgevers in de kinderopvang zijn de cijfers en de onderzoeken interessant.

Het onderzoeksprogramma kent twee onderdelen:

  • Datawarehouse: hierin wordt continu data verzameld en gecombineerd over de arbeidsmarkt in Zorg en WJK. Deze worden ontsloten via Statline AZW. Hierin zijn ook panels van werkgevers en werknemers in de Zorg en WJK opgenomen waarbij vragen over de arbeidsmarkt worden gesteld.
  • Beleidsrijke onderzoeken: onderzoeken die de ontwikkelingen in de Zorg en WJK duiden en de sociale dialoog tussen sociale partners en ministeries stimuleren.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt voor de kinderopvang zijn door de onderzoekers van TNO en HHM nader geduid. De samenvatting van het rapport en de beschrijving van de uitkomsten van een veldarena die is georganiseerd met werkgevers en werknemers vind je op deze pagina.

Op de site van AZWinfo.nl staat helemaal onder aan de pagina in de rechterhoek de mogelijkheid je in te schrijven voor de nieuwsbrief over alle updates van het onderzoeksprogramma.

*De opdrachtgevers van dit onderzoeksprogramma zijn de Arbeidsmarktfondsen StAZ (ziekenhuizen), StAG (gehandicaptenzorg), AOVVT (VVT), Sofokles (UMC’s), SSFH (Huisartsenzorg), O&O GGZ (GGZ), Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg, Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk, Arbeidsmarktplatform Kinderopvang en het Ministerie van VWS.