Nieuwsbericht

Nieuwe versie In-één-oogopslag

Het ministerie van SZW heeft medegedeeld dat In-één-oogopslag per 2 januari j.l. is vernieuwd. In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per kinderopvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Met deze samenvatting krijgt de lezer in één oogopslag op een overzichtelijke manier de resultaten van de inspectie te zien. De samenvatting geeft een compact overzicht van belangrijke elementen van het rapport, zoals veiligheid en het pedagogisch klimaat. Als de ondernemer een reactie heeft gegeven op de uitkomsten van het rapport, staat deze ook in de samenvatting.

Lees hier het volledige bericht.