Nieuwsbericht

Reminder Congres KINDVAK: veranker de unieke expertise van kinderopvang

BK, BMK en BOinK brachten in oktober 2019 een manifest uit over de unieke expertise van kinderopvang met als doel het herpositioneren van de kinderopvang sector. Tijdens het KINDVAK congres op 17 januari maken we een doorstart met het maatschappelijk debat over dit manifest.

We belichten de expertise van de kinderopvang vanuit wetenschappelijke, vakinhoudelijke en opvoed- ondersteunende invalshoek om de herpositionering van de kinderopvangsector een werkelijke kans van slagen te geven.

We gaan tijdens dit congres dieper in op de drie belangrijke pijlers uit het manifest:
1. De rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar),
2. De rol van kinderopvang bij de brede buitenschoolse talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar)
3. De ondersteuning van en dienstverlening aan ouders.

Vanuit deze drie pijlers belichten we ook:
- Wat kinderen nodig hebben in deze veranderende wereld?
- Kinderopvang een vak om trots op te zijn
- Het ouderperspectief

Beleid & Kwaliteit