Nieuwsbericht

KINDVAK: toelichting Manifest door BK, BMK en BOinK

Professionele samenwerking voor een sterke sector is van groot belang om de unieke expertise van kinderopvang zichtbaar te maken. Het Manifest 'Veranker de unieke expertise van de Kinderopvang' is daar een mooie uiting van.

Op het KINDVAK Congres, 17 januari 2020 in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch, zullen we (BK, BMK, BOinK) daar een nadere toelichting op geven.Het programma vindt u hier. Meer informatie en het programma is hier te vinden.

Beleid & Kwaliteit