Sectorrapport Kinderopvang 2018 online

29 november 2019

Sectorrapport Kinderopvang 2018 online

Vanaf vandaag kunt u het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2018 gratis downloaden via de website van Waarborgfonds Kinderopvang! Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. Dit rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 222 kinderopvangorganisaties. De belangrijkste kengetallen en percentages worden hierin weergegeven. Dit jaar is er in het rapport een aanvullende trendanalyse gemaakt op basis van 189 deelnemers. Hierbij is ook een verdeling gemaakt naar omzetklassen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang publiceert al sinds 2005 het sectorrapport kinderopvang. Een onafhankelijk en objectieve analyse van de financiële ontwikkeling van de sector. Dit jaar hebben ze het sectorrapport weer kunnen samenstellen mede dankzij  de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders.

Met het sectorrapport geven we kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap