GGD-GHOR onderzoekt meningen over inspectierapporten

25 november 2019

GGD-GHOR onderzoekt meningen over inspectierapporten

GGD GHOR Nederland is aan het onderzoeken wat lezers van het inspectierapport kinderopvang vinden. In het onderzoek staan vragen over de goede kanten van de inspectierapporten en waar deze verbeterd zouden kunnen worden.

Het onderzoek is gericht op verschillende doelgroepen: houders, ouders, handhavers en toezichthouders. De resultaten die uit deze doelgroepen komen, worden vergeleken om daarna te bepalen welke wijzigingen in de inspectierapporten gewenst zijn. GGD GHOR Nederland zou het bijzonder op prijs stellen als onze leden mee zouden willen doen aan het onderzoek.

De enquête kunt u hier openen.

Daarnaast verzoekt GGD-GHOR om, indien mogelijk, de houders van de kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus de enquête ook bij ouders of oudercommissies wordt uitgezet. Het bereiken van ouders is voor GGD-GHOR moeilijk. De ouderorganisaties BOinK en Voor Werkende Ouders zijn vanzelfsprekend al betrokken, maar het zou helpen nog meer ouders te bereiken als dat (ook) via kinderopvangorganisaties en gastouders kan.

Hier vind je de enquête voor ouders.

U zou aan de ouders de volgende toelichting kunnen geven:
De GGD die toezicht houdt op de kinderopvang wil graag weten of het inspectierapport van kinderopvanginstellingen en gastouderopvang gelezen wordt en of het de informatie geeft die u zou willen weten. Er is daarvoor een korte enquête gemaakt met vragen over het inspectierapport. De resultaten worden gebruikt om het inspectierapport te verbeteren.

Voor beide enquêtes is de uiterste reactiedatum 6 december a.s.

Gerelateerde dossiers Toezicht en handhaving