Nieuwsbericht

Voor een hoge vaccinatiegraad, overheid aan zet!
De Brancheorganisatie Kinderopvang praat momenteel, zoals we ook al vertelden tijdens de ALV van 31 oktober jl., met verschillende Kamerleden ter voorbereiding van het debat over het wetsvoorstel van D66 over  de vaccinatie en waar de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid ligt en zou moeten liggen. 

Om meer inzicht te geven in de inhoudelijk strekking van onze gesprekken met de Kamerleden en tevens meteen onze standpunten nog eens te laten zien, hebben we dit document gemaakt. Dit is onze 'handleiding' als het ware voor de gesprekken in Den Haag. 
Beleid & Kwaliteit Ondernemerschap