Nieuwsbericht

‘Forse toename instroom opleidingen kinderopvang’

Zondagavond kwam Radio Reporter op Radio 1 met berichtgeving over een forse toename van het aantal ingestoomde leerlingen bij opleidingen voor de kinderopvang, en daaraan gekoppeld ook een toename van “stage-misbruik” in de kinderopvang. De BK is blij dat zoveel mensen weer instromen in de kinderopvang, maar benadrukt wel dat ook voor de inzet van BBL’ers cao-afspraken gelden die na moeten worden gekomen.

In de cao zijn afspraken gemaakt over de formatieve inzetbaarheid van een stagiair/leerling. Afhankelijk van de competenties en ontwikkeling van de leerling kan de houder de leerling formatief inzetten. De formatieve inzetbaarheid is oplopend van 0 tot 100% in de eerste twee fasen. Dit wordt vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door de houder/werkgever, op basis van informatie van de opleidings- en praktijkbegeleider.

BBL’ers krijgen allemaal keurig een leer-arbeidsovereenkomst met bijbehorende inschaling. De BK geeft hierbij nadrukkelijk aan dat zij rekent op een betrouwbare overheid om in de toekomst een nieuwe varkenscyclus als deze te voorkomen.

Door te bezuinigen op kinderopvangtoeslag tijdens recessie is in het verleden de kinderopvang teveel gezien als alleen een arbeidsparticipatie instrument in plaats van oog te hebben voor de specifieke waarde van kinderopvang voor ouders en voor de ontwikkeling van het kind.

Eén van de mensen die in de radio-uitzending aan het woord kwam was Pauline Slot, vanuit het oogpunt van kwaliteit. Magda Heijtel, directeur van de BK, sprak haar onlangs uitgebreid in dit interview over kwaliteit in de kinderopvang.

Overzicht instroom BBL door de jaren heen

 

Totaal

Bron

2008

1.553

CBS, Prismant

2009

2.476

CBS, Prismant

2010

3.376

CBS, Prismant

2011

3.358

CBS, Prismant

2012

1.684

CBS, Prismant

2013

734

CBS, Prismant

2014

341

CBS, Prismant

2015

304

CBS, Prismant

2016

474

CBS, Prismant

2016

465

DUO

2017

1128

DUO

2018

2319

DUO

Bron: DUO, CBS