Geef je mening over het competentieprofiel pedagogisch medewerker kinderopvang!

04 oktober 2019

Geef je mening over het competentieprofiel pedagogisch medewerker kinderopvang!

In 2020 wordt het mbo kwalificatiedossier pedagogisch werk geactualiseerd (dus de inhoud van de MBO 3 en 4 opleidingen).  De belangrijkste bron hiervoor is het landelijk beroepscompetentieprofiel, dat door een werkgroep van de sociale partners sinds het voorjaar van 2019 is opgesteld. Dit beroepscompetentieprofiel is een actualisatie van de in 2011 gemaakte competentieprofielen voor de pedagogisch medewerker. Daaraan hebben toen vele pedagogisch medewerkers, werkgevers en andere betrokkenen en deskundigen meegewerkt door feedback te geven op conceptversies.

Inmiddels is de eerste conceptversie van het geactualiseerde basisprofiel klaar. Cao-partijen willen ook deze keer zoveel mogelijk betrokkenen de gelegenheid geven om hun mening te geven.

Wij roepen onze leden met klem op om dit te doen. Wij hopen op veel respons.

Via de website van Kinderopvang Werkt! kunt het concept profiel vinden en de vragenlijst openen. U kunt de link ook doorgeven aan uw medewerkers, PM-ers, beleids-of kwaliteitsmedewerkes, coaches, of andere relevante partners in uw omgeving. Hoe meer reacties, hoe beter.