Geslaagde IKC Dag gericht op de Praktijk

02 oktober 2019

Geslaagde IKC Dag gericht op de Praktijk

Het thema was IKC in de Praktijk en aan de hand van precies dit thema was de 6e Landelijke IKC-dag op 20 september jl. weer een geslaagde bijeenkomst.

Keynote-speaker Jitske Kramer sprak de deelnemers vanuit haar expertise als antropoloog toe, er waren verscheidene deelsessies, gericht op allerlei praktijk-kwesties in het IKC (bijvoorbeeld een spoedcursus privacywetgeving) en een afsluitend deel met de vijf organiserende brancheorganisaties: de Brancheorganisatie Kinderopvang, BMK, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Een uitgebreidere impressie van de dag vindt u terug in het verslag van de 6e Landelijke IKC Dag.

Gerelateerde dossiers IKC & Brede School