Onderzoek Universiteit Leiden naar beginperiode kinderopvang, doe mee!

Onderzoek Universiteit Leiden naar beginperiode kinderopvang, doe mee!

Kinderopvangorganisaties gezocht voor een wetenschappelijk onderzoek naar het verloop van de overgangsperiode die baby’s en hun ouders doormaken bij de start in de kinderopvang!

De start in de kinderopvang is voor baby’s een spannende periode. De Universiteit Leiden onderzoekt wat kinderdagverblijven in Nederland al doen om de overgang van thuis naar de opvang te begeleiden en of de overgang vergemakkelijkt kan worden. Dit doen zij door te werken aan de kwaliteit van de relatie tussen de baby en de pedagogisch medewerker (pm’er) die zijn of haar mentor is. Daarnaast wordt onderzocht hoe ouders deze periode beleven. Er wordt vaak gezegd dat dit ook voor hen een spannende periode is, maar hiernaar is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan.

In het huidige onderzoek ontvangt een deel van de pm'ers een videotraining die is ontwikkeld om de kwaliteit van één-op-één interacties tussen pm'ers en baby's te bevorderen, zonder dat dit ten koste gaat van de interacties van de pm'er met de andere kinderen op de groep. Er is ook een kleine rol voor ouders in de videotraining. De andere pm'ers ontvangen een aantal telefoongesprekken. Tijdens de telefoongesprekken wordt met de pm’er en één keer met de ouder besproken hoe het wennen van de baby op het kinderdagverblijf verloopt. Er wordt per toeval bepaald of een pm'er de videotraining ontvangt of een aantal telefoongesprekkenIn het onderzoek ontvangt de helft van de pm’ers een videotraining om de kwaliteit van één-op-één interacties met baby’s te bevorderen. Ouders krijgen een kleine rol in de videotraining. De andere pm’ers ontvangen telefoongesprekken waarin het wennen wordt besproken. Dit gesprek vindt ook een keer met de ouder plaats. Of een deelnemer de videotraining of telefoongesprekken ontvangt wordt op basis van toeval bepaald.

Een focusgroep bestaande uit pedagogen van verschillende kinderopvangorganisaties en een belangenvereniging geven advies over de uitvoering en implementatie van het onderzoek.

Kinderopvangorganisaties die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van babyopvang in Nederland kunnen contact opnemen met de onderzoekers voor meer informatie door een mail te sturen naar thuisindeopvang@fsw.leidenuniv.nl. Voorwaarde voor deelname is dat de organisatie één of meerdere vestigingen heeft in de Randstad.

Initiatieven