Reactie BK op Internetconsultatie OPC's

29 augustus 2019

Reactie BK op Internetconsultatie OPC's

Vorige week hebben wij op onze website onze leden van harte uitgenodigd om te reageren op de internetconsultatie over de wijziging van de Wet kinderopvang inzake OPC’s. Inmiddels hebben wij als BK zelf ook een reactie geplaatst bij de internetconsultatie.

Samenvatting
De Brancheorganisatie Kinderopvang is samengevat van mening dat:

  • Ouders ten alle tijden de keuzevrijheid hebben om de vorm van opvang te kiezen die bij hen past of deze zelf te organiseren. Tegenover dat laatste kan echter geen kinderopvangtoeslag staan, omdat OPC’s niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen die aan kinderopvang gesteld worden.
  • De wetgever betrouwbaar en consistent beleid moet voeren en geen concurrentievervalsende maatregelen wettelijk mag verankeren. Gedoogbeleid hoeft niet altijd omgezet te worden in “ja”, het mag ook gewoon “nee” worden.

Onze volledige reactie op de internetconsultatie leest u hier.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving Wet Kinderopvang IKK