Onduidelijkheid clusteren opgelost!

02 augustus 2019

Onduidelijkheid clusteren opgelost!

GGD-GHOR heeft in afstemming met het ministerie van SZW en VNG een brief naar alle gemeenten en GGD regio's gestuurd die de onduidelijkheid rond het clusteren moet oplossen. Clusteren heet vanaf nu "locatie overstijgend opvangen" en is alleen mogelijk met een contract. In het huidige contract hoeft alleen het LRK nummer van andere locatie(s) te worden opgenomen, waar het kind kan worden opgevangen. Zonder contract is opvangen op een andere locatie niet mogelijk.

Er is geen contract nodig wanneer er sprake is van een activiteit. Een activiteit is een specifiek spel- of leermoment en mag geen verkapte andere werkwijze (bijvoorbeeld samenvoegen door ziekte van een medewerker) van de kinderopvangorganisatie zijn. De toezichthouder (GGD inspecteur) bepaalt of er sprake is van een activiteit en of die voldoende concreet in het pedagogisch beleidsplan is opgenomen. Ouder hoeven alleen het LRK nummer van de eigen locatie door te geven aan de belastingdienst om recht te blijven houden op Kinderopvangtoeslag (KOT).

GGD-GHOR adviseert de GGD regio's pas toe te zien op de aanwezigheid van een contract per 1 januari 2020.

De Brancheorganisatie Kinderopvang kan zich in hoofdlijnen vinden in de inhoud van deze brief. Als het locatie overstijgend opvangen voorzienbaar is (bijvoorbeeld alle woensdagen en vrijdagen of altijd in de schoolvakanties) moet alleen het LRK nummer van de andere locatie ook in het contract worden opgenomen. Door de ruime uitleg van een activiteit, kun je toch enkele dagen vooraf in bijvoorbeeld een vakantie, een activiteit op een andere locatie organiseren. De KOT van ouders is gewaarborgd, omdat alleen het LRK nummer van de eigen locatie aan de belastingdienst hoeft te worden gemeld. Als alle GGD regio's zich houden aan het advies pas per 1 januari 2020 te gaan inspecteren, hebben alle kinderopvangorganisaties voldoende de tijd zich goed voor te bereiden op het nieuwe locatie overstijgend opvangen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang zal de ontwikkelingen rond de invoering van het locatie overstijgend opvangen zorgvuldig gaan monitoren en u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.