GEZOCHT: Deelnemers veldarena arbeidsmarktproblematiek

GEZOCHT: Deelnemers veldarena arbeidsmarktproblematiek

Praat mee over de arbeidsproblematiek in de kinderopvang! In opdracht van het onderzoeksprogramma AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) voeren TNO en bureau HHM een verdiepend onderzoek uit in de zorg en welzijnssectoren, waaronder ook de Kinderopvang. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt door het arbeidsmarktplatform Kinderopvang. We hebben meer informatie nodig uit de praktijk.

Om te zorgen dat de ervaringen uit de praktijk goed naar voren komen zijn we op zoek naar mensen uit de praktijk: Pedagogisch Mederwerkers, HR-medewerkers en leden van de Ondernemingsraad- die tijdens veldarena’s met ons mee willen praten over de volgende thema’s:

  • Toekomstige personeelsbehoefte
  • Kwalitatieve mismatch bij de werving van nieuw personeel
  • Krimp in banen bij een deel van de organisaties
  • Toename in werkdruk en agressie
  • Technologie als oplossing voor deze problemen

Bij de veldarena’s maken we gebruik van diverse interactieve werkvormen, zodat je op verschillende manieren de kans krijgt om jouw ervaringen te uiten en te delen met anderen. Zo krijg je meteen een keer een unieke kans om te horen hoe het er bij een ander aan toe gaat.

De eerste twee bijeenkomsten leverden interessante discussies en positieve geluiden op:
“Ik heb nieuwe ideeën opgedaan”
“Mooie opzet en structuur met verschillende elementen”
“Leuk om mensen van andere organisaties te spreken, moeten we vaker doen”
“Veel gehoord over andere organisaties, ik heb nieuwe ideeën opgedaan”
“Vier uur leek lang, maar het heeft me geboeid tot het einde”

Wil jij jouw ervaringen delen en meepraten over de arbeidsmarktproblematiek in de Kinderopvang? Meld je dan aan via deze link. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht en de reiskosten worden vergoed. Na aanmelding ontvang je verdere praktische informatie over de bijeenkomst. Voel je vrij om deze uitnodiging te verspreiden onder personen in je netwerk. Zij kunnen zich op dezelfde manier aanmelden.

Opdrachtgevers voor het ondezoeksprogramma AZW zijn: Arbeidsmarktfondsen StAZ (ziekenhuizen), StAG (gehandicaptenzorg), AOVVT (VVT), Sofokles (UMC’s), SSFH (Huisartsenzorg), O&O GGZ (GGZ), Arbeidsmarktplatform Jeugdzorg, Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk, Arbeidsmarktplatform Kinderopvang en het Ministerie van VWS.