Nieuwsbericht

Reactie BK op nieuwe kwaliteitsmaatregelen voorschoolse educatie

Onlangs is er een internetconsultatie over de door OCW voorgenomen maatregelen om de kwaliteit van voorschoolse educatie (ve) verder te verhogen gestart. Het gaat om de uitbreiding van het ve-aanbod naar 960 uur in de periode 2,5 – 4 jaar en om de inzet van 160 uur formatie pedagogisch beleidsmedewerker per groep per jaar.

De Brancheorganisatie Kinderopvang verwacht dat de uitbreiding van het aantal uren en de inzet van medewerkers met hbo-niveau een positief effect zal hebben op de kwaliteit van voorschoolse educatie. De ruimte die in het voorgenomen besluit geboden wordt voor flexibele inzet en maatwerk is positief.

De BK vindt de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het aantal uren (1 januari 2020) niet haalbaar en pleit voor een jaar uitstel. Ook plaatst de BK kanttekeningen bij de leeftijdsgrens vanaf 2,5 jaar, de rammelende berekeningen voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de te rooskleurige aannames over de arbeidsmarkt. Bovendien doen de berekeningen over de administratieve lasten op geen enkele wijze recht aan de inspanningen die ondernemers moeten leveren om de wijzigingen te implementeren.

In haar reactie pleit de BK o.a. voor flexibilisering van de startleeftijd; een overgangsjaar c.q. een jaar uitstel van invoering van de uitbreiding van uren;  een verdergaande mogelijkheid voor maatwerk bij de inzet van hbo-niveau; flankerende maatregelen voor de implementatie.

Lees hier de volledige reactie van de BK.

Voor- en Vroegschoolse Educatie