Onduidelijke situatie clusteren BSO's

08 februari 2019

Onduidelijke situatie clusteren BSO's

Het zal u niet zijn ontgaan dat er door de verschillende artikelen in de media grote onduidelijkheid is ontstaan over het wel of niet toestaan van het clusteren van BSO's in de vakanties en op marge dagen. In diverse GGD regio's is het clusteren van BSO's wel toegestaan en in een aantal niet.

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt dit een inhoudelijk onwenselijke ontwikkeling. Bovendien ontstaat er hierdoor een ongelijk speelveld waarin de ene ondernemer aan meer eisen moet voldoen dan de ander. De BK zal daarom bij alle partijen er sterk op aandringen de aangekondigde praktijktoets snel uit te voeren en de onduidelijkheid op korte termijn op te lossen.

Vooralsnog zullen we vasthouden aan ons standpunt dat het clusteren van BSO's in de vakanties en op marge dagen met één contract mogelijk moet blijven.