Clusteren in de BSO en definitie kindercentrum

25 januari 2019

Clusteren in de BSO en definitie kindercentrum

Binnen de verschillende GGD regio's is verwarring ontstaan over het omgaan met regelgeving met betrekking tot een kindercentrum. Wat is de definitie van een kindercentrum en hoe wordt het toezicht hierop uitgevoerd? Ook het beoordelen van het samenvoegen van groepen op BSO’s in de vakantieperiode wordt hierdoor beïnvloed.

Het handhaven per 1 februari 2019 op het clusteren in de BSO is gebaseerd op de definitie van een kindercentrum op een specifiek adres, waardoor een overeenkomst alleen geldt voor een bepaalde locatie. Wordt een andere locatie ingezet, dan zou er een tweede contract moeten worden opgesteld.

BMK en BK hebben al eerder betoogd dat het clusteren in de BSO, oftewel het samenvoegen van BSO locaties in vakanties en op marge dagen mogelijk moet blijven. Het is een ‘paarse krokodil’ om voor ouders een nieuw contract op te stellen per locatie waarop hun kind mogelijk terechtkomt bij samenvoegen. Dit geeft niet alleen veel onnodig administratief "gedoe" voor houder en ouders (zij moeten immers ieder uniek LRK nummer apart opgeven bij de Belastingdienst), het gaat vooral ook ten koste van de kwaliteit van de opvang. 

Praktijkanalyse naar definitie kindercentrum 
Er gaat nu door GGD-GHOR, VNG en SZW een praktijkanalyse uitgevoerd worden van hoe de uitleg van de definitie kindercentrum zich verhoudt tot de uitvoering door de kinderopvang en het toezicht. In de tussentijd geldt een overgangstermijn voor het hanteren van de herziene uitleg en dus in het beoordelen en samenvoegen van BSO's. Aan de overgangstermijn zit geen einddatum, die hangt af van het uiteindelijke resultaat van de praktijkanalyse.

Op basis van de analyse zal een besluit worden genomen inzake de definitie van het kindercentrum. GGD-GHOR adviseert daarom nu aan de GGD regio's om tot nader orde niet anders te oordelen dan tot nu toe op basis van de huidige regelgeving werd gedaan en om niet de hernieuwde uitleg te gebruiken totdat de definitie van kindercentrum is vastgesteld. GGD-GHOR heeft over de huidige situatie gecommuniceerd naar haar achterban.

Wat betekent dit voor het clusteren?
Kortom, er is nu de situatie ontstaan waarbij sommige GGD regio’s het clusteren in de BSO nog zullen toestaan of gedogen en dat andere GGD'en hun werkwijze en beoordeling al hebben aangepast en het als overtreding zullen aanmerken. Dit terwijl landelijk door GGD-GHOR geadviseerd is om een overgangstermijn te hanteren in het beoordelen van samenvoegen van BSO’s totdat de uitkomst van de praktijkanalyse duidelijk is.

Advies BMK en BK: géén extra contracten
Gezien de huidige situatie zoals hierboven beschreven, is het gezamenlijke advies aan onze leden dan ook om de contracten niet aan te passen als je BSO's clustert. De uitkomst van de praktijkanalyse van de definitie van het Kindercentrum zal bepalen of een tweede contract noodzakelijk is.   

Er zijn een beperkt aantal GGD regio’s die het clusteren niet toestaan. Als je ons advies volgt loop je dus de kans een overtreding te krijgen.